За нас

Служба по трудова медицина при „Медигруп Бургас” ЕООД е създадена през 2004г. Удостоверение за пререгистрация в МЗ № 026-2/26.06.2012г. Службата е партньор на работодателите и Органите по безопасност и здраве при работа, консултант в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ 124/1997г., 2007г. изм. и доп.).

Обслужваме над 700 фирми от различни сфери на дейността като например: услугите, държавната администрацията, здравеопазването, промишлеността и строителството. Държим на качеството и коректно свършената работа благодарение на екипа ни, съставен от квалифицирани специалисти по трудова медицина и експерти по ЗЗБУТ.

Предимствата на нашата фирма са добрата комуникация между участниците в екипа ни, еднакви цели и идеи свързани с просперитета на фирмата, колективно мислене, коректност и лоялност спрямо клиентите, професионализма на специалистите доказван през годините и не на последно място искреното желание за подпомагане, обучение и насочване на потребителите.

Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба касаеща здравословните и безопасни условия на труд, оказваме съдействие или изготвяме фирмено досие съдържащо вътрешни фирмени актове, които всеки един работодател е длъжен да поддържа, а именно: заповеди, инструкции, правила, планове, правилници, режими, характеристики и други, изисквани от контролните органи/”ИАОИТ”/ .

Екипът ни следи редовно измененията в нормативната база, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, като се ангажира със своевременното известяване на Нашите партньори.

При проявен интерес от Ваша страна, както и за обсъждане на конкретни и допълнителни предложения и въпроси по офертата можете да се обръщате към Нас на посочените телефони за връзка.
Новини
Служба по трудова медицина Медигруп Бургас

За контакти

ул. Апостол Карамитев №10, ет. 1, оф. 1,
Тел.: 056 / 81 44 37
Моб.: 0887 435 484
Email : medigroup@abv.bg, medigroup@mail.bg
Website : medigroup2.com


2013 Medigroup - All rights reserved

Powered by Suzara web design