Обучение

  • Разработване и участие в изпълнение на програми за ежегодно обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители в комитетите (групите) по условия на труд по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на санитарно-хигиенните норми и изискванията за работната среда и трудовия процес.
  • Организиране и провеждане обучението на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
  • ПРОВЕЖДАНЕ ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА ОТ 16.12.2009Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТЕЩИТЕ.
  • ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОТВЪРЖДАВАНЕ НЕ ГРУПА ЗА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V.Новини
Служба по трудова медицина Медигруп Бургас

За контакти

ул. Апостол Карамитев №10, ет. 1, оф. 1,
Тел.: 056 / 81 44 37
Моб.: 0887 435 484
Email : medigroup@abv.bg, medigroup@mail.bg
Website : medigroup2.com


2013 Medigroup - All rights reserved

Powered by Suzara web design