Документи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

МЕДИГРУП БУРГАС ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073-10551

Договор №:BG16RFOP002-2.073-10551-C01

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Дата на сключване на договора: 01.09.2020г.

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 01.12.2020г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: България, гр.Бургас

Общ размер на допустимите разходи (в лева):10 000.00лв.

Размер на БФП (в лева):  10 000.00лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 8 500.00лв.

Процент на съфинансиране от Съюза:85%

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Главна цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.073-10551-C01.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

МЕДИГРУП КОНТРОЛ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073-10806 Договор №:BG16RFOP002-2.073-10806-C01 Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Дата на сключване на договора: 01.09.2020г. Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 01.12.2020г. Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца Място на изпълнение: България, гр.Бургас Общ размер на допустимите разходи (в лева):5 796.06лв. Размер на БФП (в лева): 5 796.06лв. Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0.00 лв. Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 4 926.65лв. Процент на съфинансиране от Съюза:85% Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.073-10806-C01.

 

 

 Вижте още:

- СЪОБЩЕНИЕ
- СЪОБЩЕНИЕ МЕДИГРУП КОНТРОЛ

Новини
Служба по трудова медицина Медигруп Бургас

За контакти

ул. Апостол Карамитев №10, ет. 1, оф. 1,
Тел.: 056 / 81 44 37
Моб.: 0887 435 484
Email : medigroup@abv.bg, medigroup@mail.bg
Website : medigroup2.com


2013 Medigroup - All rights reserved

Powered by Suzara web design