Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТРУДОВО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

  • Списък на работещите, подлежащи на обслужване ( всички на трудов, граждански или договор за управление ) , включващ три имена, длъжност и дата на раждане, дата на назначаване;
  • Длъжностна характеристика за всяка длъжност ( при необходимост предлагаме консултации за изготвянето им ) ;
  • Фирмен печат и подпис.

 
Новини
Служба по трудова медицина Медигруп Бургас

За контакти

ул. Апостол Карамитев №10, ет. 1, оф. 1,
Тел.: 056 / 81 44 37
Моб.: 0887 435 484
Email : medigroup@abv.bg, medigroup@mail.bg
Website : medigroup2.com


2013 Medigroup - All rights reserved

Powered by Suzara web design