Медигруп

Служба по трудова медицина, Бургас

В „Медигруп Бургас” ЕООД държим на:

Качеството и добре свършената работа

Добрата комуникация в екипа и лоялност към клиента

Коректност и доказан професионализъм

Орган за контрол от вида "C" с обхват на акредитация

Контрол на:
  • Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
  • Физични фактори
    - Микроклимат
    - Изкуствено осветление
    - Шум
  • Вентилационни инсталации
  • Климатични инсталации
Тел: 056/814437
Моб:0887435484
medigroup@abv.bg
medigroup@mail.bg
ул. Апостол Карамитев №10
етаж 1, офис 1
Бургас, Бургас 8000
България
Търсене