Сключване на договор

Изисквания за сключване на договор за трудово-медицинско обслужване, съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд.

  • Списък на работещите, подлежащи на обслужване (всички на трудов, граждански или договор за управление) , включващ три имена, длъжност и дата на раждане, дата на назначаване
  • Длъжностна характеристика за всяка длъжност (при необходимост предлагаме консултации за изготвянето им)
  • Фирмен печат и подпис
Търсене